การส่งเสริมศักยภาพการประเมิน

ความหมายของการประเมิน

การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลงพินิจ ค่านิยมและข้อจำกัดต่างๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่่ง โดยการเปรียบเทียบผลที่วัดได้กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีนักวิชาการและนักประเมินได้แบ่งประเภทของการประเมินไว้ ดังนี้ การแบ่งตามลำดับเวลาที่ประเมิน การแบ่งตามจุดมุงหมายของการประเมิน การแบ่งตามรูปแบบของการประเมิน การแบ่งตามผู้ทำการประเมิน และการแบ่งตามสิ่่งที่ถูกประเมิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s