การประเมินตามจุดมุงหมายของการประเมิน

ประเภทของการประเมินตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน ประกอบด้วย
1.การประเมินเพื่อปรับปรุงเรียกว่าปรเมินความก้าวหน้า(formative evaluation)มุ่งการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงาน ศึกษาความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
2. การประเมินเพื่อสรุปผลเรียกว่าการประเมินสรุป(summative evaluation) เป็นการประเมินผลเบ็ดเสร็จเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม เพื่อตรวจสอบคุณภาพความคุ้มค่าของกิจกรรม มุ่งพิจารณาผลตามเป้าหมาย

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s