การประเมินตามผู้ทำการประเมิน

การแบ่งประเภทของการประเมินตามผู้ทำการประเมิน ได้แก่ การประเมินภายในและการประเมินภายนอก

1.การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพโดยบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ในองค์กร เพื่อประเมินตนเอง ประเมินการปฏิบัติงาน กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่่อง ทำให้ได้ข้อมูลย้อน (feedback)กลับในการพัฒนางาน อาจมีข้อจำกัดในการให้ข้อมูลลำเอียงเข้าหาตนเอง

2.การประเมินภายนอก (External Evaluation)เป็นการประเมินโดยบุคลากรภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่่งที่ประเมิน แต่มีความชำนาญในวิชาชีพของการประเมิน เชื่อได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง อาจมีข้อจำกัดในการเข้าใจบริบท

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s