การกำหนดหน่วยการเรียนรู้

1.ชื่อผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้

2.ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้นที่จัดการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน เวลาที่ต้องการ

3.เป้าหมายการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะของวิชา  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ

4.คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้ มาฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท

5.แผนการวัดและประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินสรุปภาพรวมการประเมิน

6. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น กิจกรรมการเรียนรู้ การปรับกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเป้าหมายเฉพาะ

7. สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้   เน้นสื่อ ICT

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s