คำถามสำคัญอย่างไร

Wiggins และ Mc Tighe (1998) ถื่อว่า คำถามเป็นประตูสู่ความเข้าใจ และสนับสนุนให้ครูตั้งคำถามกับผู้เรียน เพื่อให้พวกเค้าเข้าใจเนื้อหาที่เรียน

คำถามที่ดีถือเป็นกุญแจสำคัญจุดประกาย เพื่อกระตุ้นการคิด ค้นคว้า และหาคำตอบก่อให้เกิดการอภิปรายทั้งในห้องนอกห้อง กลุ่ม รายบุุคคล การใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพจะเปิดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายจะสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อชิ้นงานและการแสดงออก คำตอบที่ได้จะเกิดจากกระบวนการคิดที่ซับซ้อน และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  ในส่วนของการตั้งคำถามที่น่าสนใจเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดการคิดไตร่ตรองและเป็นการเตรียมผู้เรียนตามบริบทที่มีความหมายต่อการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนพบคำถามที่สนใจจะต้องค้นคว้าเพิ่ม เพราะคำถามจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงระหว่าเนื้อหาสาระการเรียนรู้กับกับชีวิตตนเอง การเรียนรู้นั้นจะมีความหมายยิ่งขึ้น

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s