การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ออกแบบควรตั้งคำถาม ดังนี้

1. อะไรคือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  คำถามนี้ ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์แก่นความรู้ ต้องสรุปจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ระบุสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผู้เรียนต้องใช้ในการจัดทำหลักฐานการเรียนรู้  ซึ่งเป้ฯเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

2. อะไรคือหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียน คำถามนี้ต้องคำนึงถึงว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีความรู้สามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  หรืออะไรเป็นหลัีกฐานการเีรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย ตรงนี้เป็นภารงาน ชิ้นงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เมื่อผู้ออกแบบมีเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ชัดเจนก็สามารถกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่า ครบตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ขั้นต่อไปคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

3.จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร คำถามสุดท้ายคือพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร ต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เน้นการใช้สื่อ ICT  แหล่งเรียนรู้

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s