คำถามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (curriculum framing questions) ช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

1. คำถามสร้างพลังคิด ( essential question) เป็นคำถามที่กว้าง ปลายเปิด สะท้อนถึงความสำคัญและแนวคิดหลักที่คงทน

2.คำถามประจำหน่วย (unite question) เกี่ยวข้องกับโครงงานและสนับสนุนการสืบค้น ต่อจากคำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วยเป็นคำถามปลายเปิดที่ช่วยสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นว่าตนเองเข้าใจความคิดรวบยอดของโครงงานนั้นได้ดีเพียงใด

3. คำถามประจำบท (content Question) อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเป็นคำถามที่เป็นรูปธรรมมีชุดคำถามที่ถูกต้อง คำถามประจำบทจึงมักเกี่ยวข้องกับ คำนิยาม การบอกชื่อ การทบทวนข้อมูล นั่นคือคำถามในบททดสอบต่างๆ คำถามประจำบทเป็นคำถามสนับสนุนที่สำคัญสำหรับคำถามสร้างพลังคิด และคำถามประจำหน่วย เพราะคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำหน่วยที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจลึกซึ่งของผู้เรียนในคำถามประจำบท คำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำหน่วย จะเป็นตัวขับเคลื่อนเนื้อหาและกลวิธีให้กับหน่วยการเรียนรู้

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s